طراحی تخت چیست؟ در طراحی وبسایت چطور از طراحی تخت استفاده کنیم؟ برای دریافت پاسخ این سوالات ویدیو زیر را ببینید.

نظر شما چیست؟‌ آیا طراحی تخت را می پسندید؟ سایتهایی می شناشسید که با این اصل طراحی شده باشد؟ 

طراحی سایت با هر سبکی را از ما بخواهید!

دیدگاهتان را بنویسید